Article Image

SA Fruit Journal Media Release Oct/Nov 2016

An article was published in the Oct/Nov 2016 SA Fruit Journal.

"Met boordaanplantingskostes wat produsente meer as R300 000 per hektaar uit die sak kan jaag, moet produsente alle moontlike risiko’s beperk. Provar poog om hierdie risikos te verminder deur middel van onafhanklike kultivar evaulasie."

Download Full Article
Provar

Sign up for our Newsletter

Get the latest cultivar news sent to your inbox every 1-2 months.